Zorgboerderij/Dagbesteding

WIE KAN HIER TERECHT?

De dagbesteding is er voor jongeren en volwassenen vanaf 12 jaar die een zinvolle tijdsbesteding zoeken.

 Enkel op vrijdag is er een exclusieve werking voor kinderen van 6-12 jaar (lagere schoolleeftijd).

Mensen die nood hebben aan structuur, sociale contacten willen uitbouwen, eenzaamheid doorbreken of een zinvolle tijdsbesteding zoeken. Daarnaast kunnen jongeren die even niet naar school toe kunnen hier terecht om wat op adem te komen.

Wij zijn een rechtstreeks toegankelijke zorgboerderij dit wil zeggen dat mensen zich rechtstreeks bij ons kunnen aanmelden.

VERLOOP EN DOEL

Eerst wordt er een intakegesprek gepland als kennismaking. Hierin wordt gepeild naar interesses en hulpvragen van de cliënt. In samenspraak wordt er een individueel programma opgemaakt, aangepast aan de noden en behoeften van de cliënt. We leren om te plannen en tijd zinvol in te vullen. Er worden huishoudelijke taken uitgevoerd met oog op aanleren of behouden van vaardigheden . Er is een evenwicht tussen in – en ontspanning. Sociale contacten worden uitgebreid door groepsactiviteiten, gezelschapsspelen, samen te eten, taakverdeling in groep enz. Ook de ontmoeting tussen mens en dier werkt hier heel versterkend. Wanneer men nood heeft aan uitleg, preventie en educatie kan hier informatie worden verstrekt. We werken maandelijks met een thema waar we onze creativiteit de vrije loop kunnen laten gaan. Als het nodig is kunnen er ook minimale verpleegkundige zorgen toegediend worden

ACTIVITEITEN TIJDENS DAGBESTEDING

Elke morgen is er een verwelkomingsmoment. Hierin bespreken we de planning, het menu en maken we een takenlijst op. Terwijl er gekookt wordt voor ’s middags worden er allerhande activiteiten uitgevoerd. Na het middageten genieten we van een kop koffie of thee kunnen we terug aan het werk. We sluiten elke dag af met een kort evaluatiemomentje in de groep.

Activiteiten buitenshuis

Contact met de dieren, voederen, pansage met de ezels en training,… We onderhouden de weide, maken mestbriketten en gaan groenten en fruit kweken in eigen moestuintje, de tuin onderhouden enz.

the donkey “work”shop

In de namiddag proberen we steeds creatief bezig te zijn. We maken  handwerkjes, breien,knutselen rond verschillende thema’s, koken,bakken en eten samen. Onze gemaakte goederen worden één keer per maand te koop aangeboden tijdens onze donkey “work” shop. Mensen van buitenaf kunnen komen genieten van een heerlijk stukje zelfgebakken taart en kunnen handgemaakte producten aankopen.

 
Deel deze website of artikel