Zorgboerderij/Dagbesteding

WIE KAN HIER TERECHT?

De dagbesteding is er voor mensen die nood hebben aan structuur, sociale contacten willen uitbouwen, eenzaamheid doorbreken of een zinvolle tijdsbesteding zoeken. Ook wanneer mantelzorgers of familie nood hebben aan vrije tijd kunnen cliënten hier terecht.

VERLOOP EN DOEL

Eerst wordt er een intakegesprek gepland als kennismaking. Hierin wordt gepeild naar interesses en hulpvragen van de cliënt. In samenspraak wordt er een individueel programma opgemaakt, aangepast aan de noden en behoeften van de cliënt. We leren om te plannen en tijd zinvol in te vullen. Er worden huishoudelijke taken uitgevoerd met oog op aanleren of behouden van vaardigheden . Er is een evenwicht tussen in – en ontspanning. Sociale contacten worden uitgebreid door groepsactiviteiten, gezelschapsspelen, samen te eten, taakverdeling in groep enz. Ook de ontmoeting tussen mens en dier werkt hier heel versterkend. Wanneer men nood heeft aan uitleg, preventie en educatie kan hier informatie worden verstrekt. We werken maandelijks met een thema waar we onze creativiteit de vrije loop kunnen laten gaan. Als het nodig is kunnen er ook minimale verpleegkundige zorgen toegediend worden

ACTIVITEITEN TIJDENS DAGBESTEDING

Elke morgen is er een verwelkomingsmoment. Hierin bespreken we de planning, het menu en maken we een takenlijst op. Terwijl er gekookt wordt voor ’s middags worden er allerhande activiteiten uitgevoerd. In “De Stille Stege” kan er na het middageten wat uitgerust worden. Na een kop koffie of thee kunnen we terug aan het werk. We sluiten elke dag af met een kort evaluatiemomentje in de groep.

Activiteiten buitenshuis

Contact met de dieren, voederen, pansage met de ezels en training,… We onderhouden de weide, maken mestbriketten en gaan groenten en fruit kweken in eigen moestuintje, de tuin onderhouden enz.

Activiteiten binnenshuis

Geheugentraining, concentratietraining en sociale vaardigheden trainen door reminiscentie, ROT,gezelschapsspelletjes, … Creatief bezig zijn: handwerkjes, breien,knutselen rond verschillende thema’s. Gezamenlijk koken,bakken en eten. Maken van creatieve “Stegeproducten” zoals kaartjes,geschenkjes, kleine decoratie, confituur, ezelkoekjes enz.
Deel deze website of artikel