Hallo,

Wij zijn Bert, Nathalie, Sterre en Geike. Samen met al onze diertjes wonen wij op de mini-beleefboerderij “De Stege” vzw.

In 2017 zijn we gestart met “De Stege". Aanvankelijk begonnen wij met het geven van verjaardagsfeestjes en kinderkampjes. In 2018 werd de vzw opgericht met zorgboerderij en dagbesteding.

De visie van De Stege is dat iedereen die op de zorgboerderij komt een zinvolle tijdsbesteding krijgt in een huiselijke, familiale sfeer. We gaan uit van ieders eigenheid en handelen vanuit het referentiekader van de cliënten, waardoor ze zich veilig en geborgen voelen.

Onze vrijwilligers, medewerkers en studenten worden met zorg uitgekozen om op een ongedwongen, semi-gestructureerde manier kinderen, jongeren en volwassenen te begeleiden met of zonder speciale noden. Respect voor mens, dier en milieu staat centraal. We werken met een open communicatie waarin het belangrijk is aan te voelen wat de ander kan (of juist -nog- niet kan).

We leren onze zorggasten hoe ze op een waardevolle manier met elkaar, de dieren en de natuur kunnen omgaan. We houden heel sterk vast aan de inclusiegedachte; mensen met of zonder zorgnoden ontmoeten elkaar hier en kunnen hier veel leren van elkaar. Kinderen leren hoe om te gaan met ‘anders-zijn’ en leren respectvol omgaan met elkaar. We tonen kinderen/jongeren en volwassenen met beperking hoe ze kunnen omgaan met de maatschappij. Zo bouwen wij mee aan een inclusieve samenleving.

Er wordt dagelijks ‘lichtgestructureerd’ gewerkt waardoor de omgeving voorspelbaar is maar we hechten ook heel veel belang aan het leren omgaan met veranderingen. De vooropgezette structuur kan dan ook wel eens wegvallen.

We zorgen voor een huiselijke setting waar men relaties kan aangaan met elkaar, sociale vaardigheden kan trainen en bovenal zich terug waardig kan voelen. We zoeken naar interesses, talenten en vaardigheden die onze zorggasten hebben en gaan deze ook steeds gaan bekrachtigen. We gebruiken hun capaciteiten om hen terug te laten kennismaken met de maatschappij. Dat gebeurt in de donkey(work)shop waar zelfgemaakte gebruiksvoorwerpen en tal van zelfgemaakt lekkers aan de man/vrouw/x wordt gebracht ‘in het gelegenheidswinkeltje’ dat ze -onder begeleiding- zelf bemannen.  Door hun tijd zinvol in te vullen krijgen de mensen opnieuw een levensdoel; we geven hen iets om terug naar uit te zien.

We willen een plek zijn waar de kinderen/jongeren en volwassenen, die hier komen werken of spelen, zich thuisvoelen en waar het aangenaam vertoeven is tussen de dieren.

We streven ernaar dat iedereen leert omgaan met elkaar en met ieders eigenheid. Zelfstandigheid wordt vergroot door talenten en capaciteiten te benutten. Belangrijkste voorwaarde is dat iemand die hier komt graag buiten vertoeft, graag vuil wordt en vooral graag dieren (en mensen 😉 ziet.

De Stege is een plek waar zorggasten kunnen voelen dat ze uniek, waardevol en verschillend mogen zijn!

Deel deze website of artikel