Algemene voorwaarden

 1. Men kan inschrijven per dag, volledige week niet verplicht.
 2. De deelnemers kunnen enkel via de website een optie nemen voor een plaats in één of meerdere kampen. Je ontvangt dan een uitnodiging tot betaling. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. Nadat “De Stege” vzw de betaling ontvangen heeft, ontvang je een bevestigingsmail. Er is een verplichte informatiefiche in te vullen.
 3. Na het ontvangen van het overschrijvingsformulier heeft de deelnemer tien werkdagen om de betaling uit te voeren. Wanneer de betaling “De Stege” vzw niet tijdig bereikt, vervalt automatisch de optie en wordt de plaats doorgegeven aan een reserve kandidaat. Belangrijk: De gestructureerde mededeling op de betalingsuitnodiging is specifiek. Het is van belang dat dit nummer correct genoteerd wordt op de overschrijving.
 4. Deelnemers die hun elektronische optie niet wensen te bevestigen worden verzocht dit zo snel mogelijk aan “De Stege” vzw door te geven. Dit om reservelijst te kunnen aanspreken
 5. Annuleren van een kamp
 • Indien het kamp reeds betaald was, dan zijn er twee mogelijkheden:
  • In geval van ziekte of ongeval: enkel terugbetaling op vertoon van doktersbriefje
  • Bij annulatie na boeking van een ticket wordt er enkel de helft van het bedrag (15 euro) teruggestort, indien het kamp geannuleerd wordt 1 maand voor de aanvang van het kamp.
  • In alle andere gevallen worden kampjes niet terugbetaald
 1. Alle deelnemers van de beleefkampen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.
 2. “De Stege” vzw is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.
 3. In uitzonderlijke weersomstandigheden kan het gebeuren dat een activiteit wijzigt. “De Stege” vzw zal hier een volwaardig alternatief aanbieden.
 4. Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren, 5 werkdagen na het kamp. Je kan hiervoor ook het online evaluatieformulier gebruiken.
 5. Roken is voor elke deelnemer en begeleider verboden.
 6. Toediening medicatie op kamp: De ouder verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het toedieningsvoorschrift over te dragen aan de verantwoordelijke van “De Stege” vzw voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. De verantwoordelijke verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het voorschrift uit te voeren voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. “De Stege” vzw kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.
 7. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, opvang, verzekering, middagmaal en vieruurtje. Allergieën worden steeds op voorhand meegedeeld aan de verantwoordelijke zodoende houdt “De Stege” vzw hier in de mate van het mogelijke rekening mee.
 8. “De Stege” vzw neemt op de kampen foto’s van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien je niet wenst dat een foto van jouw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dien je dit schriftelijk te melden. Gelieve hierbij een foto van jouw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.

14.Voor al uw kinderen t.e.m. 12 jaar die aan een beleefkamp deelnemen ontvang je een fiscaal attest. Dit attest wordt je toegezonden in januari 2021.

15.Door de betaling uit te voeren voor beleefkampjes in “De Stege”  vzw bevestig je de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaar je jouw akkoord met de algemene voorwaarden.

16. Wie opvang wenst voor 8.30u en na 17.30u moet dit tijdig laten weten aan de verantwoordelijke via mail.

Deel deze website of artikel